transportavimo kaina - daliniai kroviniai is europos

Sausumos transportas Lietuvoje, daliniu krovinių vežimams, užima pirmaujančią poziciją. 39,5 proc. visų krovinių yra vežami kelių transportu, o 32,9 proc. geležinkeliais. Kartu tai sudaro 72,4 proc., o tai yra beveik trys ketvirtadaliai visos krovinių rinkos. 


Tiriant Lietuvos kelių transportu vežamų krovinių pervezimas dinamiką paskutiniame dešimtmetyje, matyti, kad nuo nepriklausomybės atgavimo 1991m. pastebimos krovinių pervežimo kelių transportu mažėjimo tendencijos. Igijus nepriklausomybę, prasidėjo sudėtingas ir gana nelengavas perėjimo iš tarybines į rinkos ekonomiką laikotarpis, todėl tai tiesiogiai palietė ir krovinių gabenimo apimtis. Pavyzdžiui, lyginant 1996m. su 1991m. pervežimai kelių transportu sumažėjo nuo 3065,6 mln. iki 66,6 mln. tonų. 
Šiuo metu  Europoje yra daugiau nei 100 įvairiausių kroviniu transporto biržų.  Transporto biržų įvairovė siekia nuo mažiausių, kurių keletas vartotojų specializuojasi tik tam tikrose sritys, iki tų, kurie turi keletą tūkstančių vartotojų savo gretose.  Vis dėlto svarbu turėti omenyje, kad didesnis vartotojų skaičius nereiškia geresnių ar pelningesnių verslo galimybių. Daliniai kroviniai is Europos.Iki pat 2001 m. furomis gabenamų krovinių kiekis kiekvienais metais mažėjo nežiūrint į tai, kad jis išlaikė dominuojančią poziciją krovinių gabenime. Tačiau mažėjimo tempai nuo 1997 m. ėmė lėtėti tol, kol 2000 m. stabilizavosi. Nuo 2000m. beveik vienodos krovinių vežimo apimtys išsilaikė tris metus (iki 2002 m), o nuo 2003 m. vėl ėmė kilti. Efektyvus daliniu kroviniu transporto planavimas yra labai svarbus. 
Nagrinėjant pastarųjų aštuonerių metų (1996-2003 m.) tarptautinių krovinių gabenimo apimtis, matyti kad nuo 1997 m. iki 1999 m. vyravo pervežamų krovinių apimčių mažėjimo tendencija, o nuo 2000 m. tarptautinių krovinių kelių transportu pervežimų apimtys vėl pradėjo didėti ir 2003 metais pasiekė 6203 tūkst.t. (3 paveikslas).

Kelių transportas išlaiko dominuojančią poziciją Lietuvos transporto sistemoje. Net 39,5 proc. visų vežamų krovinių yra vežama kelių transportu. Krovinių vežimuose kelių transportu didelę lyginamąją dalį sudaro vidaus vežimas 88 proc., o tarptautinis vežimas sudaro tik 12 proc.( žr. 3.1.1.1 paveikslą). Tarptautinių pervežimų struktūroje dominuoja eksportas (5 proc.), toliau seka importas ( 3,9 proc.), tranzitas ( 3 proc) ir kabotažas (0,1 proc.).
Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

daliniai kroviniai - paleciu pervezimas

Vilnius luxury transport operated with Tesla Model S

Patogiausias budas suzinoti kroviniu draudimo kaina